El sopar

Year 1977
Category Short film 35mm, 14 minutes
Work El sopar

The short film “El Sopar ” was about the voracity with which some gentlemen of high society ate a roasted pig on Christmas Day, being themselves at the end turned into pigs.

ARTISTIC DATA SHEET

Script and direction Albert Vidal
Production AP.C.Teide / Josep Maria Forn
Production manager Maribel Melero
Assistant director Rosa Vergeix
Photographer Jaume Peracaula
Editing Raúl Roman
interpreters: Toni Jodar
  Carme Grau
  Glòria Font
  Albert Purgimon
  Just Martínez
  Xavier Capdet
  Cesc Gelabert
  Jordi Méndez
  Alvaro de la Peña
  Felix Puig
  Lluís Ayesa
Albert Vidal, donant instruccions
Glòria Font, esperit de la terra, intentant impedir el pas dels comensals

Toni Jodar abans de sentenciar al garrí
L’inici de l’àpat
L’equip de rodatge
Jaume Peracaula, jo mateix i la Rosa Vergeix, ajudant de direcció i futura gran directora
Just Martínez, Cesc Gelabert, Albert Purgimon i Felix Puig en acció
Toni Jodar esperant als comensals
Toni Jodar
Just Martínez, un dels comensals
En Jaume Peracaula amb la Maribel Melero, cap de producció
Just Martínezi Cesc Gelabert rebent instruccions del director Albert Vidal
Els esperits dels porcs preparant el seu atac
Toni Jodar cambrer -torero servint el garrí
L’atac dels esperits del porc