Contacte

Inici

Reportatges  fotogràfics

Actor - Cinema/Teatre

Premis

Obres

Documentació

CATALÀ

español

english

MÒBIL

 

Oghi  Ochir     00 34 606 318 068

 

Albert Vidal    00 34 679 232 113

 

CORREU ELECTRÒNIC

 

oghiochirjav@gmail.com

 

albertvidalperformer@gmail.com

Contacte

Inici

Reportatges  fotogràfics

Actor - Cinema/Teatre

Premis

Obres

Documentació

CATALÀ

español

english